Näited erinevatest Kraiter OÜ poolt teostatavatest abitöödest:

·         tööfrondi ettevalmistamine, sh akende-uste katmine;

·         tellingute rent ja paigaldamine;

·         tõstuki rent;

·         puhastusvee transportimine objektile;

·         kasutatud puhastusliiva koristamine ning äravedu;

·         kasutatud puhastusvee kogumine ning äravedu.